ВИГРАВАЙ
iPhone 12
від А1
Обладнання та сервіс, з якими ти #наспокійному
Підпиши в травні або червні договір на рік пультової охорони та бери участь у розіграші нового iPhone 12 64GB Blue
Чому саме А1?
Ми в А1 розуміємо, наскільки складно бути #наспокійному у наш непростий час.
Як жити у такому божевільному ритмi?
Вже 19 рокiв ми позбавляємо наших клiєнтiв вiд хвилювань про безпеку. Встановлюйте обладнання та замовляйте охоронний сервіс вiд А1:
 • забезпечимо охорону будинків, квартир, офiсiв та дач;
 • встановимо системи безпеки у вашому домi за 30 хвилин;
 • середній час прибуття команди охорони – 3-7 хвилин;
 • будемо патрулювати 24/7: на кожен район з об'єктами під охороною розраховано по 5 авто

  А1 – це 500 співробітників, завдання яких – захищати вас та ваше майно. А ви просто залишайтесь #наспокійному.

  Правила акції «Вигравай iPhone 12 від А1»
  1. Організатор акції
  ТОВ "А1 Охорона Сервіс"

  2. Учасники Акції
  Участь в Розіграші неповнолітніх, осіб з обмеженою цивільною дієздатністю і недієздатних осіб заборонена.

  Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
  – працівники Організатора Акції та члени їхніх сімей (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки)

  3. Тривалість проведення Акції (розіграшу)
  Акція триває з 01 травня по 30 червня 2021 року до 18:00 включно, розіграш переможця відбудеться 01 липня 2021 р. за допомогою сервісу random.org. Трансляція розіграшу відбудеться на сторінці @a1secur у Facebook

  4. Приз та порядок його отримання
  Призом є Смартфон iPhone 12 64GB Blue.
  Під виграшем мається на увазі отримання можливості придбати відповідний приз за 1 грн.
  Виграшем є виключно вищевказаний приз, отримати його грошовий еквівалент є недопустимим.

  Протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту проведення розіграшу Переможець зобов'язаний надіслати на електронну адресу v.chukhrai@a1-security.com перелік таких документів:
  – паспорт (сторінка (-и) з фотографією (- ями), сторінку з даними про те коли, де та яким органом видано паспорт, сторінку з реєстрацією місця проживання), або копію ID-картки та Довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру (що додається до ID-картки);
  – копію довідки про присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера;
  В разі відмови Переможця надавати копії документів, Організатор має право провести повторний розіграш.

  5. Як стати учасником розіграшу?
  Для участі в розіграші необхідно підписати договір на рік послуг пультової охорони з А1 Security Group з 1 до 31 червня. Доступно тільки для об'єктів у м. Київ та Київській області.

  6. Персональні дані
  • Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
  • Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням заохочення.
  • Інформація, що надається Учасниками Акції, відноситься до персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України
  • Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами, буде їх дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних*, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організтором Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, зокрема, для проведення рекламної акції згідно з офіційними правилами (визначення переможця, підготовка статистичної інформації тощо).

  7. Учасник має право:
  – На отримання відомостей про місцезнаходження Виконавця як володільця/розпорядника його персональних даних;

  – Вимагати від Виконавця як володільця його персональних даних уточнення своїх персональних даних;

  – Застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

  Учасник Акції надає Організатору право здійснювати автоматизовану обробку та включення персональних даних до бази персональних даних, а також інших баз даних, які Організатором буде створено з адміністративною та іншою метою, для забезпечення реалізації відносин, що вимагають обробки персональних даних. При цьому Учасник підтверджує, що Організатор не зобов'язаний повідомляти його про включення його персональних даних до бази персональних даних.

  Учасник надає Організатору право передавати його персональні дані в обсязі, що виправдані поставленою метою, третім особам, якщо така передача пов'язана зі здійсненням Організатором своїх обов'язків (у тому числі, але не винятково – надання інформації партнерам акції, до державних органів, банківських установ тощо), при цьому Учасники погоджуються, що ВиконавецьОрганізатор не буде повідомляти їх, як в письмовій, так і в усній формі, про кожен випадок передачі персональних даних Учасників третім особам.

  Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються збору, обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що Організатор та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.

  Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно, або може бути передана іншим операторам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Акції.

  У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

  Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних, розміщених Учасником в анкеті, від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.


  8. Загальні умови Акції.
  Приз Акції може бути отриманий Учасниками Акції лише на умовах цих Правил.

  Приз Акції обміну та поверненню не підлягає. Організатор не несе відповідальності стосовно використання Учасниками Призу після його отримання Учасником.

  Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов'язуються їх виконувати.

  Усі результати Акції остаточні й оскарженню не підлягають.

  Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за якість послуг операторів поштового, кур'єрського та телефонного зв'язку.

  Ці Правила, а так само як і будь-які зміни до них, включаючи зміни стосовно строків доставки призів, набувають чинності з моменту їх розміщення Організатором на Інтернет-сайті https://a1security.group/action

  Організатор Акції залишає за собою право змінювати призовий фонд Акції та/або окремих видів призів Акції, або включити в Акцію інші призи, не передбачені цими Правилами.

  Всі учасники, які приймають участь у акції, роблять це на власний розсуд та погоджуються з усіма ризиками для здоров'я, які можуть виникнути. Прийнявши участь у Акції та отримавши послуги та/чи призи, пов'язані з акцією, у разі виникнення ускладнень зі здоров'ям, виникнення алергічних реакцій, учасники повністю відмовляються від будь яких претензій до Організатора Акції.

  9. Додаткові умови Акції
  - Організатор акції залишає за собою право не вступати в письмові і інші контакти з учасниками Акції, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

  - У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

  - Зміна та доповнення Правил акції можлива у випадку їхнього затвердження Організатором акції та розміщення корегованих Правил на сайті https://a1security.group/action Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

  - Беручи участь в акції, кожен Учасник/Переможець тим самим підтверджує свою згоду на використання наданої інформації Організатором акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені Учасника/Переможця, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії/відео у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується) Організатором акції та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

  10. Контактні дані Організатора:
  01054 Україна, місто Київ, вул. Олеся Гончара, 76/2
  тел.: 249-40-00
  код за ЄДРПОУ 40644348

  Стати учасником розіграшу
  Просто залиш контактні дані. Ми перетелефонуємо і розкажемо, як підписати договір на рік охорони і взяти участь у розіграші iPhone.
  Телефон
  #зА1наспокійному
  Як швидко приїде група реагування?
  Сигнал тривоги миттєво надходить на пульт
  Пульт охорони захищений від перепадів електроенергії та збоїв у роботі інтернету
  Оператор відправляє найближчий екіпаж
  У оператора є 30 секунд, щоб відправити найближчий екіпаж на об'єкт
  Екіпаж отримує сигнал
  За 1 хвилину група прокладає маршрут і вирушає на об'єкт
  Група прибуває на тривогу
  Звичайний час прибуття - від 5 до 7 хвилин
  Замовляй охорону будинку від 399 грн/міс.
  час реагування до 3 хвилин

  час реагування до 10 хвилин
  Карта зон покриття групами швидкого реагування:
  Тарифи
  Пультова охорона
  від 299 грн
  щомісяця
  Оренда обладнання
  від 99 грн
  щомісяця*
  Рік охорони
  3299 грн
  за рік
  АКЦІЯ! Підключи друга - обидва отримайте по місяцю охорони БЕЗКОШТОВНО!
  Як це зробити: просто напиши ім'я та номер телефона друга у формі (кнопка нижче) та після його підключення отримайте безкоштовні місяці охорони.
  ФОРМА ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ
  Як стати клієнтом А1 SECURITY
  Зареєструйтесь
  Замовте установку обладнання
  Ми встановимо його у зручний для вас час
  Будьте #наспокійному
  Наші працівники цілодобово
  слідкуватимуть за об'єктом
  Найчастіші запитання:
  Чи несете ви матеріальну відповідальність?
  Так, А1 несе матеріальну відповідальність від 10 000 грн, прописану в договорі.
  Що таке «тривожна кнопка»?
  Тривожна кнопка – це спеціальний пристрій, за допомогою якого можна викликати групу швидкого реагування. Вона може бути у вигляді окремого пристрою (брелоку) або кнопка у додатку в смартфоні.
  Скільки часу потрiбно на встановлення обладнання?
  Встановлення обладнання займає від декількох годин до декількох днів, в залежності від його кількості та складності монтажу.
  Яке обладнання краще, дротове чи бездротове?
  Все залежить від ваших потреб, але з розвитком технологій передачі даних, бездротове обладнання майже не поступається надійністю дротовому, але має безліч переваг у монтажі.
  Чи працює сигналізація, якщо раптом вимкнули електроенергію?
  Так, на всіх датчиках є незалежні елементи живлення (батарейки). Рівень заряду батарейки можна бачити у додатку на вашому смартфоні та замінювати їх, коли батарейки сідають.
  У мене встановлені датчики на відкриття вікон. Для чого мені ще датчики розбиття?
  Цю інформацію вам зможе пояснити наш менеджер, тому що в цьому питанні багато факторів.
  Де саме знаходяться екіпажі з групами швидкого реагування?
  Вони курсують по зазначеному району, наразі ми маємо по 5 машин на кожен район, в якому є об'єкти під нашим захистом.
  Як ви працюєте вночі та у святкові дні?
  Гаряча лінія та пульт спостереження працюють цілодобово кожного дня.
  Якщо я випадково ввів неправильний код, що робити?
  При помилковому введенні коду необхідно зателефонувати на гарячу лінію й повідомити про це. Вам потрібно буде надати інформацію, яка підтверджує ваш доступ до об'єкту.
  Чи можу я ставити на охорону приміщення з відкритим вікном?
  Для правильної постановки на охорону необхідно зачинити всі вікна та двері, щоб не було помилкових спрацювань.
  Чи будуть спрацьовувати датчики на домашніх тварин?
  Ви маєте тварину вагою до 30 кг? Датчики можна налаштувати так, щоб вони не реагували на вашого улюбленця.
  Якщо я помилково викличу групу швидкого реагування, скільки це коштуватиме?
  Хибний виклик коштує 350 грн, якщо він не був вчасно відмінений.
  Що вважається хибним виїздом?
  Виїзд, який був спричинений порушенням умов користування послугою (наприклад: незачинені вікна, допуск сторонніх, пошкодження обладнання)
  У мене вже є обладнання. Можна його підключити до вашого пульту та користуватись вашими послугами?
  Якщо ваше обладнання сумісне з нашим, то ми підключимо його без всіляких проблем. Зателефонуйте нам, щоб перевірити сумісність обладнання.
  Чи є у співробітників групи швидкого реагування зброя?
  Так, наші співробітники мають всі необхідні спецзасоби для протидії небезпеці, затримання зловмисників та інших передбачених дій.
  Чи мають співробітники групи швидкого реагування спеціальну підготовку?
  Так, всі співробітники групи швидкого реагування мають спеціальну підготовку, проводять регулярні фізичні та тактичні тренування.
  Як перевірити, чи все обладнання працює належним чином та об'єкт під захистом?
  Просто зателефонуйте нам і ми все перевіримо.
  Залишились питання?
  Зателефонуйте нам за бескоштовим номером!
  Відгуки клієнтів
  Олександра Сущенко
  07.10.2020
  Пользуюсь пультовой охраной квартиры в Киеве. Пока случаев не было, но вашу машину часто вижу по району. Спасибо, что всегда рядом!
  Віктор Андрієвький
  11.08.2019
  Давно решил поставить квартиру на пульт охраны. Все нормально, никаких проишествий, к счастью за 4 года не было.
  Коля Nik
  26.04.2020
  Подключение пультовой охраны дома через чат-бот в телеге - это плюс, не обязательно приезжать или даже звонить, чтобы все разузнать. Надеюсь скоро можно будет подключаться и без бумажных договоров.
  Завжди на варті вашого спокою
  Залиште свої контакти, або зв'яжіться
  з нами зручним для вас способом
  Офiс: м. Київ, Олеся Гончара, 76
  09:00 – 18:00 (Пн – Пт)
  Iм`я
  Ваш телефон